Vitajte na stránkach SPOZUTU

20.03.2013

SPOZUTU je akronym projektu Spolupráca medzi ŽU v Žiline a VŠB-TU Ostrava na zvyšovaní kvality vzdelávania a prípravy výskumných pracovníkov v oblasti elektrotechniky.

Tento projekt chce pomôcť rozvoju ľudského potenciálu vo výskume a inovácii najmä prostredníctvom postgraduálneho štúdia a odbornej prípravy výskumných pracovníkov a prepájanie činností univerzít, výskumných stredísk a podnikov

Už niekoľko rokov sú tradované nezáväzné kontakty a spolupráca pedagogických a vedeckých pracovníkov Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI) VŠB-Technickej univerzity v Ostrave s Fakultou Elektrotechniky Žilinskej univerzity v Žiline. Sledovali sme aktivity, odbornú a publikačnú činnosť na druhej strane, výsledky výskumnej činnosti a zúčastnili sme sa spoločne viacerých konferencií pre oblasť elektrotechniky.

Na obidvoch pracoviskách sa zaoberáme aj problematikou kvality elektrickej energie dodávanej konečným spotrebiteľom – domácnostiam. V tejto súvislosti sa nám stalo (VP), že sme boli oslovení sprostredkovane obyvateľmi obcí česko-slovenského pohraničia Svrčinovec, Čierne, Hrčava,... , že im nepracujú niektoré elektrické spotrebiče a často blikajú žiarovky. Môže to byť spôsobené systémom distribúcie elektrickej energie ako pozostatku minulosti. Distribučná sústava bola po rozdelení Česko-slovenskej federatívnej republiky taktiež rozdelená, a preto existujú prípady, keď slovenská distribučná spoločnosť zásobuje české pohraničné domácnosti a česká zasa slovenské. Na hranici je výška dodávaného napätia ešte dostatočná, ale v domácnosti na druhej strane hranice už nie. V tomto okamihu sa snažíme problém analyzovať teoreticky na základe skúseností, ale nemáme dostatočnú meraciu a vyhodnocovaciu techniku a taktiež dostatočnú úroveň vedomostí na pomoc a návrh riešenia problému pre obyvateľov na obidvoch stranách v prihraničnom území.

Dobudovanie technicky zdatných pracovísk v obidvoch partnerských organizáciách by nám dalo príležitosť pomôcť riešiť uvedený problém u obyvateľov distribuovaných v regióne a tým zlepšiť kvalitu ich života.

Zároveň chceme začať na základe spoločného riešenia uvedeného problému novú formu spolupráce medzi ŽU a VŠB, sprostredkovanie súčasných poznatkov a ďalšie dlhodobé rozvíjanie spolupráce so silným dôrazom na zvýšenie kvality vzdelávania študentov, doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov v oblasti teoretickej aj praktickej súčasne.